Het Koor

Het Koor CantAnimus is een gemengd koor met 23 avontuurlijke zangers en zangeressen uit de regio Arnhem-Nijmegen. Het staat onder leiding van dirigent en componist Caspar van der Vinne, die het koor ook begeleidt op de piano.

Zwermen

Het koor werkt op basis van de methodiek die Caspar van der Vinne in de loop van zijn rijke muzikale loopbaan heeft ontwikkeld. Die methodiek heeft als eerste uitgangspunt dat in iedere toon een beweging zit. In de tweede plaats gaat het er dan om dat de koorleden die beweging niet als individu proberen te zoeken, maar als collectief; zoals een zwerm vogels, schijnbaar zonder leider, als collectief door de lucht zijn weg vindt. Daar is optimale attentie voor nodig;  niet alleen voor de toon en voor de beweging die deze van je vraagt; niet alleen voor de dirigent en de begeleiding, maar vooral ook voor elkaar. De koorleden moeten leren om elkaar intuïtief te volgen.

Breed repertoire

Het ontwikkelen van die intuïtie wordt gestimuleerd door een zeer gevarieerd repertoire. Het koor moet voortdurend klaar staan voor verschillende muziekstijlen met verschillende bewegingen in de toon. Of de koorleden het willen of niet; ze worden zo welhaast gedwongen om goed op elkaar af te stemmen. Daarom zingt het koor Bach, Purcell, Schubert, Mozart, Rossini, maar ook Ramses Shaffy, Leonard Cohen en Andrea Bocelli. En natuurlijk niet te vergeten het werk van de dirigent zelf. Eigentijds, toegankelijk, doorleefd, zonder loze franje op zoek naar de essentie. En daarom ‘straight to the heart’.  

Voor uw bijzondere gelegenheden

De veelzijdigheid van het koor maakt ook dat het koor niet alleen eigen optredens organiseert, maar ook regelmatig wordt gevraagd voor bijzondere gelegenheden. Zowel voor feestelijke gebeurtenissen zoals huwelijken en jubilea als voor droeve plechtigheden zoals uitvaarten. Als u een beroep op het koor zou willen doen, dan kunt u via de contactpagina informeren naar mogelijkheden en kosten.

 

voorafgaand aan een uitvoering van Stem en Stilte


Oorsprong en toekomstperspectief

Het koor is in 2009 opgericht door de Stichting CantAnimus. De Stichting had tot die tijd louter activiteiten op projectbasis georganiseerd. Caspar van der Vinne verwoordde de reden van de oprichting van een vast koor als volgt:

"In de afgelopen twee jaar hebben we heel veel leuke projecten vorm gegeven. Vele daarvan voldeden aan mijn verwachtingen en leverden ook enthousiaste reacties van deelnemers en toehoorders.

Bij een aantal projecten had ik echter het idee dat we nog verder hadden kunnen reiken. De muzikale horizon ligt volgens mij nog veel verder dan wij tot nu toe hebben kunnen zien...........  Verder reiken betekent voor mij: ontwikkelen, stap voor stap verder komen, steeds meer samen koor worden...... De projectvorm is hiervoor niet de meest ideale vorm, zo is mij gebleken" (Caspar van der Vinne mei 2009)

Bij de oprichting is met de koorleden afgesproken dat het koor zeven jaar zal bestaan. Zo is het toch nog een beetje een projectkoor. Na zes jaar waren we er van overtuigd dat we nog verder zouden kunnen groeien. En bovendien hadden we veel te veel plezier met elkaar om na zeven jaar al te stoppen. Daarom besloten we om er nog drie jaar aan vast te plakken. We maken de tien jaar vol en dan komt er (weer) een moment van bezinning. Het seizoen 2018-2019 wordt het laatste seizoen van Het Koor CantAnimus. Het koor stopt er dan mee, maar de Stichting CantAnimus blijft bestaan en zal nieuwe initiatieven ondernemen. Nieuwe projecten? Een nieuw koor? Zodra er nieuws is, vindt u het op deze site!